Årets företagare

Berglundsglas är ett miljömedvetet företag som genom sitt stora miljöengagemang tog emot priset "Årets företagare", i Sundbyberg 2004.

Miljöcertifikat

Självklart är vi ISO 14001 certifierade, vilket innebär att vi har besök av oberoende revisorer årligen. Vårt certifikat hittar du här: certifikat Se vårt Miljöcertifikat (PDF)

Vår miljöpolicy

Vi har en miljöpolicy som övergripande beskriver hur vi tänker kring miljöfrågor. Vår policy hittar du här: miljöpolicy Läs vår miljöpolicy (PDF)

Våra mål

Vi arbetar aktivt med att sätta nya miljömål och handlingsplaner tillsammans med personalen. De långsiktiga målen anger vår kompassinriktning. De innebär i huvudsak att vi ska göra oss oberoende av saker som skadar de naturliga kretsloppen och samtidigt ska vi sikta på att må bättre och få en högre livskvalitet. Det senare gäller både vi som jobbar på Berglunds glas larm idag såväl som våra familjer och kommande generationer.

Energieffektiva glas

Det mest positiva av allt är att vi kan göra stor skillnad för våra kunder. Genom att välja rätt glas kan alla spara energi för uppvärmning och kylning. Dessutom kan rätt glas minska risken eller hastigheten för att en brand sprider sig. Hör av er till oss för att få mer information.

Källsortering

Vi återvinner självklart vårt avfall och vi källsorterar allt vårt avfall.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller kontakta oss angående vårt miljöarbete gör du det via Tony Berglund